орматек

Матрасы шириной 800 мм, 900 мм, 1200 мм

 

Optima Plus Bonnell
  Optima Prim Bonnell   Mono Prim EVS500

Ширина 800 мм

 

Ширина 900 мм

 

Ширина 1200 мм

Матрасы шириной 1400 мм, 1600 мм, 1800 мм

 
Flex Standart Big   Optima Lux EVS500   Orma Lux

Ширина 1400 мм

 

Ширина 1600 мм

 

Ширина 1800 мм

Матрасы шириной 2000 мм

 
Mono Max EVS500        

Ширина 2000 мм